Säkerhetsföreskrifter TempoTrax® Markskydd

 

 

Viktig information. Säkerhetsföreskrifter för TempoTrax®markskydd
Innan Ni beställer använder eller på något sätt brukar TempoTrax®se till att Ni läst och är införstådda med dessa föreskrifter.

Säkerhetsföreskrifter.

Underlag
Se till att underlaget är plant. TempoTrax®är alltså inte en traditionell körplåt och ska därför inte läggas över hål, diken eller ojämna underlag. Viss ojämnhet följer plattan och det är upp till brukaren att göra en normal bedömning. Underlaget ska vara plant, jämnt, av fast konsistens och stabilt nog för ändamålet.

Tyngder och Tryck
Tjocklek och LDPE platta 11 mm: MAXIMAL belastning 10 tom. Inte 10,1, 10,2 eller dylikt. Med maximal menas ”absoluta maximala tryck produkten har testats för” dvs att korrekt rekommendation för belastningar runt 10 tom (dvs från och med 8 ton) bör egentligen vara tjocklek 18 mm alternativt HDPE plattor.

Tjocklek på LDPE platta 18 mm: MAXIMAL UPPMÄTT BELASTNING INNAN FULLSTÄNDIG BRISTNING UPPSTÅTT I KONTROLLERAD MILJÖ, dvs testkammare. 60 ton.  

Tjocklek på platta HDPE 16 mm: MAXIMAL UPPMÄTT BELASTNING INNAN FULLSTÄNDIG BRISTNING UPPSTÅT I KONTROLLERAD MILJÖ dvs testkammare. 81 ton.

Förhållanden som råder i testmiljöer är följande:
99,9% plant underlag
Fast underlag
Kontrollerad miljö
Rumstemperatur
Ej tidigare använd platta, dvs inget slitage
Tryck med mätningsinstrument, dvs ej en maskin, människa eller annat ting, varelse av värde.

OBS!
Notera att Ni som kund ansvarar för att plattorna passar er förbrukning. Vi ersätter Ej spruckna plattor och vi utfärdar ej några garantier.

Scroll to Top