Mesh (Grässkydd / gräsnät / gräsförstärkning)

Gräskydd / gräsnät /gräsförstärkning

Gräsförstärkning kan användas på en gräsyta som behöver skydd eller förstärkning från belastning av t ex  bilar eller lätta skåpbilar.

Gräsnätet sammanfogas/växer i praktiken ihop med gräset och skapar en stabiliserad yta och med ett högre glidmotstånd för en förbättrad hållbarhet på gräsytor som utsätts för kraftigare slitage eller belastning.

Denna produkt kan vara lämplig på ytor som utsätts för högre elastning som gångstigar, parkeringsplatser, uppställningsytor, lekområden mm.

Grässskydd (mitten av april 2017)
Grässskydd (mitten av april 2017)
Grässskydd (mitten av april 2017)
Grässskydd (mitten av april 2017)
Grässkydd (början av maj 2017)
Grässkydd (början av maj 2017)
Grässskydd (början av maj 2017)
Grässskydd (början av maj 2017)
Grässkydd (slutet av maj 2017)
Grässkydd (slutet av maj 2017)
Grässkydd (slutet av maj 2017)
Grässkydd (slutet av maj 2017)

Händelseförlopp våren 2017 (TEST)

Det tog i detta bara 7 veckor för att få gräset att växa igenom och vilket gjorde att gräsnätet nästan inte kan skönjas. Detta utan att någon extra vattning eller växtmedel användes.

Fäste (att trycka ner i marken)
Fäste (att trycka ner i marken)

Installation
Installation är mycket enkel. Efter klippning av gräset rullas grässkyddsnätet ut över aktuell yta.  Gräsnätet sätts sedan fast med U-stift (se bild) eller plastpinnar som fäste. Genom att tillåta gräset att växa genom plastmasköppningarna tillåter det här slitstarka nätet att gräset sammanfogas med gräsnätet, vilket skapar en stark och  diskret förstärkt gräsyta som kan motstå fordonsbelastningar, begränsa skador och minska markförslitningen.

Gräsförstärkning kan även installeras på nyanlagda områden med marken sådd efter behov.Det är bra att låta gräsytan vara oanvänd tills gräset har vuxit sig igenom grässkyddet för bästa resultat.

OBS! Underskatta inte behovet av en fastsättning med U-stift eller plastpinnar. Gräset kan annars trycka upp nätet, så hellre mer fastsättning initialt.  

2 x 10 m/rulle resp 1 x 10/rulle
2 x 10 m/rulle resp 1 x 10/rulle

Storlekar
 

Produkt Art.nr Vikt: Area(m2): Pris:
Gräsnät 1x10m/rulle/st M114001 1400g/m2 10 m2 2490,00
Gräsnät 1x10m/ per löpmeter M114002 1400g/m2 1 m2 290,00
Gräsnät 2x10m/rulle/st M214001 1400g/m2 20 m2 3990,00
Gräsnät 2x10m/per löpmeter M214002 1400g/m2 2 m2 445,00
Byglar för fastsättning 10,00