Säkerhetsföreskrifter

Viktigt!
Säkerhetsföreskrifter för TempoTrax® markskydd
Innan Ni beställer, använder eller på något sätt brukar TempoTrax®, se till att
Ni läst och är införstådda med dessa föreskrifter.

Säkerhetsföreskrifter. Viktig information.

Underlag
Se till att underlaget är plant. TempoTrax® är alltså inte en traditionell körplåt och skall därför inte läggas över hål, diken eller ojämna underlag. Viss ojämnhet följer plattan och det är upp till brukaren att göra en normal bedömning. 
Underlaget skall vara plant, jämnt, av fast konsistens & stabilt nog för ändamålet.

Tyngder & Tryck
Tjocklek på LDPE platta 11 mm: MAXIMAL belastning 10 ton. Inte 10,1, 10,2 eller dylikt. Med maximal menas "absoluta maximala tryck produkten har testats för", dvs att korrekt rekommendation för belastningar runt 10 ton (dvs från och med 8 ton) bör egentligen vara tjocklek 18 mm alteranativt HDPE plattor.

Tjocklek på LDPE platta 18 mm: MAXIMAL UPPMÄTT BELASTNING INNAN FULLSTÄNDIG BRISTNING UPPSTÅTT I KONTROLLERAD MILJÖ, dvs testkammare. 60ton. 

Tjocklek på platta HDPE 16 mm: MAXIMAL UPPMÄTT BELASTNING INNAN FULLSTÄNDIG BRISTNING UPPSTÅTT I KONTROLLERAD MILJÖ, dvs testkammare. 81 ton.

Förhållanden som råder i testmiljöer är följande:
99,9% plant underlag
Fast underlag
Kontrollerad miljö
Rumstemperatur
Ej tidigare använd platta, dvs inget slitage. 
Tryck med mätningsinstrument, dvs ej en maskin, människa eller annat ting, varelse av värde.

OBS!
Notera att Ni som kund ansvarar för att plattorna passar er förbrukning.
Vi ersätter Ej spruckna plattor och vi utfärdar ej några garantier.